Hội thảo chương trình tuyển dụng giám đốc tương lai Crystal associate programme 2021

02/04/2021

Thời gian: 8h00 đến 17h00 các ngày 06-08/04/2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng của Ngân hàng TM CP Quân đội MB

25/01/2021

Thời gian: 14h00 Thứ Năm, ngày 28 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/01/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>