Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/01/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng của công ty DAIZO TEC Nhật Bản dành cho các bạn sinh viên năm cuối

28/10/2020

Thời gian: 9:30 – 11:00, ngày 03 tháng 11 năm 2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng công ty TNHH Yokowo Việt Nam dành cho sinh viên năm cuối

26/10/2020

Thời gian: 8h30 đến 17h00 Thứ 7 ngày 31/10/2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Ngày hội tuyển dụng LG Electronics dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các ngành kỹ thuật

20/10/2020

Thời gian: 8h00 đến 12h00 Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>