Ngày hội tuyển dụng LG Electronics dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp các ngành kỹ thuật

20/10/2020

Thời gian: 8h00 đến 12h00 Thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng dành cho các bạn sinh viên năm cuối tất cả các ngành

07/07/2020

Thời gian: 8h00 Thứ năm ngày 16 tháng 07 năm 2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Chương trình sinh hoạt công dân chuyên đề "Hướng nghiệp"

16/06/2020

Thời gian: 19/06/2020 14:30 đến 19/06/2020 17:30. Địa điểm: Hội trường C2

Chi tiết >>