Ngày hội việc làm của công ty Suntory Pepsico Việt Nam dành cho sinh viên năm cuối tất cả các ngành

27/12/2017

Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 28/12/2017. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết >>