Hội thảo tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối tất cả các ngành của Công ty TNHH Fushan Technology VN

12/01/2018

Thời gian: 8h00 Thứ Tư ngày 17 tháng 01 năm 2018. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Ngày hội tuyển dụng Canon Việt Nam Dành cho các bạn sinh viên khối ngành kỹ thuật

05/01/2018

Địa điểm: Hội thảo C2 – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời gian: 14h00 Thứ Ba, ngày 09/01/2018

Chi tiết >>

Ngày hội việc làm của công ty Suntory Pepsico Việt Nam dành cho sinh viên năm cuối tất cả các ngành

27/12/2017

Thời gian: 08h00 Thứ Năm, ngày 28/12/2017. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Chi tiết >>