PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Mảng Công tác sinh viên
Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
ĐT: 043 869 3108
Email: ctsv@hust.edu.vn


Mảng CTCT và Tư vấn Việc làm
Phòng 102, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội 
ĐT: 043 869 2896
Email: ctct@hust.edu.vn/ tuyendung@hust.edu.vn

Fax: +844 38680 071

Facebook: https://www.fb.com/ctsv.hust.edu.vn/