PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Cán bộ Chức vụ - Nhiệm vụ Liên hệ
PGS. Đinh Văn Hải

Trưởng phòng
 
Phụ trách quản lý chung
 
Phòng 105-C1
SĐT: 0243.8692117
E-mail: hai.dinhvan@hust.edu.vn
ThS. Trần Quang Khải

Phó trưởng phòng
 
Phụ trách công tác sinh viên
Phụ trách hệ thống thông tin sinh viên
 
Phòng 103-C1
SĐT: 0243.8693108
Email: khai.tranquang@hust.edu.vn
TS. Phạm Mạnh Hùng

Phó trưởng phòng
 
Phụ trách Công tác Thông tin tuyên truyền
Phụ trách Văn hóa văn nghệ, TDTT
Phụ trách tư vấn việc làm dành cho sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
 
Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: hung.phammanh@hust.edu.vn
CV. Lê Chi Linh

Tổ trưởng Công Đoàn
 
Phụ trách kết nối và thông tin cựu sinh viên toàn trường.
Khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 
Phòng 104-C1
Bàn số 05
SĐT: 0243.8693108
E-mail: linh.lechi@hust.edu.vn
ThS. Trần Ngọc Tuấn
Trưởng bộ phận tuyển dụng, hợp tác doanh nghiệp
 
Phụ trách Công tác Thông tin tuyên truyền
Phụ trách Văn hóa văn nghệ, TDTT
Phụ trách tư vấn việc làm dành cho sinh viên và quan hệ doanh nghiệp
Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: tuan.tranngoc1@hust.edu.vn
 • CV. Nguyễn Thanh Thủy
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên Phòng 103-C1
Bàn số 02
SĐT: 0243.8693108
E-mail: thuy.nguyenthanh@hust.edu.vn
 • ThS. Đỗ Lan Anh
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên Phòng 103-C1
Bàn số 01
SĐT: 0243.8693108
E-mail: thuy.phamthu2@hust.edu.vn
 • CV. Võ Thị Hồng Hà
Tư vấn chế độ chính sách, thẻ sinh viên,
điểm rèn luyện, học bổng Khuyến khích học tập
Phòng 103-C1
Bàn số 04
SĐT: 0243.8693108
E-mail: ha.vothihong@hust.edu.vn
 • CV. Vũ Thị Huyền
Tư vấn về Bảo hiểm y tế, học bổng tài trợ Phòng 103-C1
Bàn số 03
SĐT: 0243.8693108
E-mail: huyen.vuthi@hust.edu.vn
 • CV. Nghiêm Thị Kim Chi
CVHT về công tác sinh viên, tư vấn sinh viên du học nước ngoài, Olympic, Khám sức khỏe, khen thưởng - kỷ luật, thẻ ATM sinh viên và những sự kiện sinh viên khác... Phòng 104-C1
Bàn số 06
SĐT: 0243.8693108
E-mail: chi.nghiemthikim@hust.edu.vn
 • CVC. Phạm Ánh Tuyết
Cán bộ quản ngành, thủ tục hành chính sinh viên Phòng 104-C1
Bàn số 08
SĐT: 0243.8693108
E-mail: tuyet.phamanh@hust.edu.vn
 • CV. Phạm Thị Chi
Lập kế hoạch, thực hiện làm đầu mối, tổ chức các chương trình sinh hoạt công dân sinh viên Phòng 104-C1
Bàn số 07
SĐT: 0243.8693108
E-mail: chi.phamthi@hust.edu.vn
 • CV. Quách Thị Diệp Quỳnh
Công tác kết nối tư vấn tuyển dụng doanh nghiệp, việc làm sinh viên, khảo sát doanh nghiệp  Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: quynh.quachthidiep@hust.edu.vn
 • CV. Trương Chí Thụy
Công tác chụp ảnh, văn thư - lưu trữ, công tác tư vấn. Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: thuy.truongchi@hust.edu.vn
 • CV. Phạm Hải Anh
Công tác tư vấn thực tập cho sinh viên, tham quan nhà máy, việc làm sinh viên, khảo sát doanh nghiệp Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: anh.phamhai@hust.edu.vn
 • CV. Nguyễn Việt Tiến
Cổng thông tin công tác sinh viên, cổng thông tin việc làm, hệ thống thông tin sinh viên, quản trị hệ thống mạng, website, fanpage ctsv, cơ sở dữ liệu văn phòng, hỗ trợ thủ tục visa cho lưu học sinh. Phòng 102-C1
SĐT: 0243.8692896
E-mail: tien.nguyenviet@hust.edu.vn

Mảng Công tác sinh viên
Phòng 103 – 104, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội
ĐT: 024 3869 3108
Email: ctsv@hust.edu.vn

Mảng Tư vấn Việc làm, hợp tác doanh nghiệp
Phòng 102, Nhà C1, Trường ĐHBK Hà Nội 
ĐT: 024 3869 2896
Email: ctct@hust.edu.vn/ tuyendung@hust.edu.vn

Website: https://www.hust.edu.vn/sinh-vien  http://ctsv.hust.edu.vn/
Cựu sinh viên: http://alumni.hust.edu.vn/
Cổng thông tin kết nối việc làm: http://work.hust.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ctsv.hust.edu.vn/