Quy định về chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt, chất lượng cao

08/03/2017

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra áp dụng cho sinh viên các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

Chi tiết >>

Quy định xét tuyển và đào tạo trình độ Thạc sỹ đổi với SV tốt nghiệp ĐH chương trình Kỹ sư chất lượng cao

01/11/2016

Sinh viên kỹ sư chất lượng cao vào đọc thông tin quy định về xét tuyển và đào tạo thạc sỹ

Chi tiết >>

Quy định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy 2016-2017

29/10/2016

Thông tin về mức học phí năm học 2016-2017

Chi tiết >>

Quy định quy đổi kết quả học tập từ thang điểm 4 sang thang điểm 10

03/10/2016

Quy định quy đổi thang điểm 4 sang thang điểm 10

Chi tiết >>

Quy định điểm liệt đối với điểm thành phần

03/10/2016

Quy định điểm liệt đối với điểm thành phần

Chi tiết >>

Quy định về tiếng anh đối với sinh viên đại học chính quy năm 2014

03/10/2016

Quy định tiếng anh đối với sinh viên hệ đại học chính quy năm 2014

Chi tiết >>

Quy định về khung chương trình giáo dục đại học 2009

03/10/2016

Khung chương trình giáo dục đại học năm 2009

Chi tiết >>

Quyết định về mức học phí đào tạo đại học hệ chính quy 2015-2016

03/10/2016

Quy định về mức học phí hệ đào tạo đai học chính quy năm 2015-2016

Chi tiết >>

Quy trình về việc đính chính, sửa sai điểm thi

03/10/2016

Quy trình công tác đính chính điểm thi

Chi tiết >>