Thông báo tài khoản trên hệ thống Smartcom TOEIC Test Online

07/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 vào đọc thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

05/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công 2 mã HP FL0400 và FL0500 vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo danh sách sinh viên Tài năng - Chất lượng cao K63 tạm thời

04/09/2018

Sinh viên các lớp Tài năng - Chất lượng cao K63 xem thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo hủy lớp kỳ 20181

02/09/2018

Sinh viên vào xem thông báo hủy lớp kỳ 20181

Chi tiết >>

Thông báo đăng ký thêm vào các lớp K63

28/08/2018

Sinh viên các khoá K62 trở về trước muốn đăng ký học lại cùng các lớp với K63 vào đọc lịch

Chi tiết >>

Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký lớp kỳ 1 năm 2018-2019 (K59-K62)

11/08/2018

Sinh viên vào xem thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký cho sinh viên

Chi tiết >>

Thông báo thời khoá biểu dự kiến kỳ 20181

30/07/2018

Lịch học các học phần mở dự kiến kỳ 20181 cập nhật ngày 30/07/2018. Chú ý sinh viên xem và lên kế hoạch đăng ký.

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký lớp kỳ hè 20173

01/06/2018

Sinh viên có nhu cầu học tập kỳ hè vào xem lịch đăng ký lớp kỳ hè 20173. Chú ý cập nhật thời khoá biểu. (cập nhật TKB ngày 01/06/2018)

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ 20172

19/01/2018

Sinh viên chú ý xem lịch đăng ký và thực hiện đúng theo thông báo. (CẬP NHẬT DANH SÁCH HỦY - - GIỮ KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018)

Chi tiết >>

Thông báo lịch đăng ký lớp GDTC cho K62 học kỳ 20172

10/01/2018

Sinh viên K62 vào xem lịch đăng ký vào học phần GDTC

Chi tiết >>