Thông báo lịch mở đăng ký lớp kỳ hè 20173

01/06/2018

Sinh viên có nhu cầu học tập kỳ hè vào xem lịch đăng ký lớp kỳ hè 20173. Chú ý cập nhật thời khoá biểu. (cập nhật TKB ngày 01/06/2018)

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ 20172

19/01/2018

Sinh viên chú ý xem lịch đăng ký và thực hiện đúng theo thông báo. (CẬP NHẬT DANH SÁCH HỦY - - GIỮ KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018)

Chi tiết >>

Thông báo lịch đăng ký lớp GDTC cho K62 học kỳ 20172

10/01/2018

Sinh viên K62 vào xem lịch đăng ký vào học phần GDTC

Chi tiết >>

Thông báo thay đổi phòng học ngày thứ 7 (23/12/2017) tại D5

18/12/2017

Sinh viên chú ý thay đổi phòng học tại D5 ngày thứ 7 (23/12/2017)

Chi tiết >>

Thay đổi phòng học kỳ 20171

04/09/2017

Sinh viên xem phòng học cập nhật áp dụng từ 5/9

Chi tiết >>

Hướng dẫn xem thời khoá biểu cá nhân - K62

26/08/2017

SV K62 xem thời khoá biểu cá nhân

Chi tiết >>

Thông báo về đăng ký lớp K61 kỳ 20171.

06/08/2017

SV K61 vào xem lịch đăng ký học kỳ 20161.

Chi tiết >>

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

19/07/2017

Sinh viên các khóa vào xem lịch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)

05/06/2017

Sinh viên có nhu cầu học các học phần tại kỳ hè 20163 và xem thông báo và lịch đăng ký.

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

22/02/2017

Sinh viên chú ý vào đăng ký học phần cho kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

Chi tiết >>