Lịch thi học kỳ 20181-A, AB-B

10/01/2019

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi (cập nhật ngày 26/12/2018)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi của học phần FL0400 và FL0500 kỳ 20181

07/01/2019

Sinh viên đạt đủ tiêu chuẩn đăng ký tham gia thi FL0400 và FL0500 tại CFL ngày 07/01 - 08/01

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172-A-AB-B

23/05/2018

Thông tin lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172 sinh viên theo dõi bài viết này. (Cập nhật ngày 17/05/2018)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

27/12/2017

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 27/12/2017), bổ sung lịch thi tin đại cương

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ hè 20163

24/07/2017

Sinh viên xem lịch thi giữ kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20163, được cập nhật thường xuyên (cập nhật ngày 24/07/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B

02/06/2017

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi tại đây (cập nhật ngày 02/06/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20161-A-AB-B

16/12/2016

Thông tin về lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ 20161(cập nhật ngày 16/12/2016)

Chi tiết >>