Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20192-B và đăng ký bổ sung

10/08/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin sinh viên đối với những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192

24/07/2020

Kiểm tra thông tin những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192. (danh sách cập nhật ngày 24/07/2020)

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-B

16/07/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-B

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2A & ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

19/06/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A đọc thông báo.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A

01/06/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện để tốt nghiệp vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-A

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-B và đăng ký bổ sung

10/03/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem thông báo

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

12/12/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống cổng thông tin vào xem kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-A từ 13/12/2019

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20191-A

13/11/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo chuẩn bị đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20183

27/09/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>