Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B

01/02/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể đăng ký xét tốt nghiệp ra trường theo thông báo

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

12/12/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem kết quả và thực hiện theo thông báo.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A

28/11/2018

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường đợt 20181-A

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173

25/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20173 thành công vào xem và kiểm tra lại thông tin. (cập nhật ngày 25/10/2018)

Chi tiết >>

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B

12/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B vào xem kết quả và thực hiện các thủ tục đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo về việc kéo dài thời hạn đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B

29/06/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B chú ý thời hạn đăng ký

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172A

11/05/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172A vào xem kết quả.

Chi tiết >>