Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20191-A

13/11/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo chuẩn bị đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20183

27/09/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20182-B

21/07/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công tốt nghiệp kỳ 20182-B vào kiểm tra thông tin để làm bằng.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182-B

19/07/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182B

Chi tiết >>

Kiếm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

30/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào kiểm tra lại thông tin.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

10/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Lịch đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

02/05/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp ra trường kỳ 20182-A vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B

01/02/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể đăng ký xét tốt nghiệp ra trường theo thông báo

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

12/12/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem kết quả và thực hiện theo thông báo.

Chi tiết >>