Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-A và đăng ký bổ sung

17/12/2020

SInh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A và xem kết quả.

Chi tiết >>

Kế hoạch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A

13/11/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20201-A bắt đầu từ ngày 16/11/2020

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20193 và đăng ký bổ sung

28/09/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20193 thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp hoặc đăng ký bổ sung.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20193

04/09/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp ra trường đợt 20193

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20192-B và đăng ký bổ sung

10/08/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin sinh viên đối với những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192

24/07/2020

Kiểm tra thông tin những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192. (danh sách cập nhật ngày 24/07/2020)

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-B

16/07/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-B

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2A & ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

19/06/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A đọc thông báo.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A

01/06/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện để tốt nghiệp vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-A

Chi tiết >>