Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162

29/05/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào xem thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-B.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với SV đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162A (TB số 2)

16/05/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-A đến hết ngày 12/5/2017 vào kiểm tra thông tin trước khi làm bằng

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A (Thông báo số 1)

28/04/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống kỳ 20162A vào xem thông báo kết quả xét tốt nghiệp 20162A

Chi tiết >>

Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162A

14/04/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường vào xem thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162A

Chi tiết >>

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B

07/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo về thời gian xử lý xét tốt nghiệp và hạn thắc mắc.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B

27/02/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đại học chính quy kỳ 20153

30/11/2016

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20153 vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Thông báo về việc xét tốt nghiệp kỳ 20161-A

30/11/2016

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-A vào xem thông báo tiếp theo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153

28/09/2016

Sinh viên xét tốt nghiệp kỳ 20153 vào xem thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp

Chi tiết >>