Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt kỳ hè 20183 - (tháng 10/2019)

11/11/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 thành công vào xem lịch phát bằng và chuẩn bị các thủ tục thanh toán và bố trí thời gian đến nhận bằng.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183

01/10/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 kiểm tra thông tin cá nhân (danh sách cập nhật đến 27/09/2019)

Chi tiết >>

Danh sách sinh viên cấp bằng kỳ 20182-B

12/08/2019

SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20182-B chính thức vào xem danh sách thông tin cấp bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-B (cấp sớm)

31/07/2019

Sinh viên đã đăng ký làm bằng sớm đợt tốt nghiệp kỳ 20182-B vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-A

28/06/2019

Sinh viên dã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A thành công vào xem thông báo lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)

01/04/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B đợt chính thức kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/03/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

07/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-A

11/02/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>