Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20201-A

12/01/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A vào kiểm tra thông tin trước khi cấp bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học tốt nghiệp kỳ 20193

03/11/2020

Sinh viên đã xét tốt nghiệp kỳ 20193 vào xem thông báo và hoàn thành thủ tục nhận bằng.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20193

30/09/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20193 vào kiểm tra lại thông tin trước khi cấp bằng

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20192-B

12/08/2020

Những sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192B thành công vào kiểm tra lại thông tin.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt 20192-A

15/07/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20192-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

08/05/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20191-B (ngày 13/03/2020)

16/03/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt tính đến 06/3/2020 vào kiểm tra lại thông tin trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp 20191-A

28/01/2020

Sinh viên đã đăng ký thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

26/12/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào kiểm tra lại thông tin cấp bằng

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt kỳ hè 20183 - (tháng 10/2019)

11/11/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 thành công vào xem lịch phát bằng và chuẩn bị các thủ tục thanh toán và bố trí thời gian đến nhận bằng.

Chi tiết >>