Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt cấp bằng sớm)

30/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 và đã đăng ký nhận bằng sớm vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B và nộp kinh phí làm bằng.

26/07/2018

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B vào kiểm tra các thông tin cá nhân và thông tin kinh phí làm bằng cập nhật đến hết ngày 26/07/2018

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20172-A

13/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20172-A vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

DANH SÁCH CẤP BẰNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

09/04/2018

Thông tin cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy.

Chi tiết >>

Kiêm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20171-B

26/03/2018

Sinh viên đã xét tốt nghiệp thành công kỳ 20171-B vào kiểm tra lại thông tin và thực hiện theo thông báo

Chi tiết >>

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp kỳ 20171-A

06/02/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20171-A vào xem thời gian đến nhận bằng tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20171-A

11/01/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt 20171-A vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợi xét kỳ hè 20163

30/11/2017

Sinh viên đã đăng ký và xét tốt nghiệp thành công kỳ 20163 vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp kỳ 20162B- đăng ký nhận bằng sớm

17/07/2017

THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2B tháng 07/2017 đăng ký nhận bằng sớm)

Chi tiết >>