Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt 20192-A

15/07/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20192-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

08/05/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20191-B (ngày 13/03/2020)

16/03/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt tính đến 06/3/2020 vào kiểm tra lại thông tin trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp 20191-A

28/01/2020

Sinh viên đã đăng ký thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

26/12/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào kiểm tra lại thông tin cấp bằng

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt kỳ hè 20183 - (tháng 10/2019)

11/11/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 thành công vào xem lịch phát bằng và chuẩn bị các thủ tục thanh toán và bố trí thời gian đến nhận bằng.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183

01/10/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 kiểm tra thông tin cá nhân (danh sách cập nhật đến 27/09/2019)

Chi tiết >>

Danh sách sinh viên cấp bằng kỳ 20182-B

12/08/2019

SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20182-B chính thức vào xem danh sách thông tin cấp bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-B (cấp sớm)

31/07/2019

Sinh viên đã đăng ký làm bằng sớm đợt tốt nghiệp kỳ 20182-B vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>