Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)

01/04/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B đợt chính thức kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/03/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

07/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-A

11/02/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

10/01/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp thành công kỳ 20181-A kiểm tra thông tin cấp bằng

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ hè 20173 (đợt cấp bằng sớm)

30/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 và đã đăng ký nhận bằng sớm vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B và nộp kinh phí làm bằng.

26/07/2018

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B vào kiểm tra các thông tin cá nhân và thông tin kinh phí làm bằng cập nhật đến hết ngày 26/07/2018

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20172-A

13/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20172-A vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

DANH SÁCH CẤP BẰNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

09/04/2018

Thông tin cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy.

Chi tiết >>

Kiêm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20171-B

26/03/2018

Sinh viên đã xét tốt nghiệp thành công kỳ 20171-B vào kiểm tra lại thông tin và thực hiện theo thông báo

Chi tiết >>