Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp kỳ 20171-A

06/02/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20171-A vào xem thời gian đến nhận bằng tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20171-A

11/01/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt 20171-A vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợi xét kỳ hè 20163

30/11/2017

Sinh viên đã đăng ký và xét tốt nghiệp thành công kỳ 20163 vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp kỳ 20162B- đăng ký nhận bằng sớm

17/07/2017

THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2B tháng 07/2017 đăng ký nhận bằng sớm)

Chi tiết >>

Thông báo lịch dự kiến phát bằng kỳ 20161-B

14/04/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo lịch dự kiến phát bằng (cập nhật ngày 30/03/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20161-A

10/02/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161A thành công vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20161-A

26/12/2016

Sinh viên đã đăng ký thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20161-A vào kiểm tra thông tin làm bằng

Chi tiết >>

DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

23/12/2016

Thông tin cấp bằng hệ cao đẳng chính quy

Chi tiết >>