Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2020-2021

30/07/2020

Kế hoạch hoạt động đào tạo năm học 2020-2021. Sinh viên dựa vào biểu đồ KHHT để lập kế hoạch cho mình

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin sinh viên đối với những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192

24/07/2020

Kiểm tra thông tin những sinh viên đang làm ĐATN kỳ 20192. (danh sách cập nhật ngày 24/07/2020)

Chi tiết >>

Lịch thu học phí bổ sung của học kỳ 20192

21/07/2020

Sinh viên hiện còn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà Trường vào đọc thông tin lịch thu học phí bổ sung kỳ 20192

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-B

16/07/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-B

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt 20192-A

15/07/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20192-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192(A-AB-B)

08/07/2020

Sinh viên chú ý vào xem và cập nhật thường xuyên lịch thi giữa kỳ 201912-A-AB-B

Chi tiết >>

Lịch kiểm tra tiếng anh tăng cường sinh viên chương trình quốc tế SIE (K64) kỳ 20192 ngày 04/07/2020

30/06/2020

Sinh viên chương trình quốc tế SIE K64 vào xem danh sách kiểm tra tiếng anh tăng cường kỳ 20192.

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2A & ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

19/06/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A đọc thông báo.

Chi tiết >>