Một số lưu ý khi sinh viên đăng ký học phần ĐATN theo định hướng

21/01/2021

Sinh viên chú ý kiểm tra và đăng ký ĐATN theo định hướng phù hợp.

Chi tiết >>

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 2 năm học 2020-2021 cho các khóa K62-K65

21/01/2021

Sinh viên các khoá K62 - K65 đăng ký lớp cho học kỳ 2 năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 21/01/2021)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20201

19/01/2021

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi 20201 (cập nhật ngày 19/01/2021)

Chi tiết >>

Quy định ngoại ngữ đối với đào tạo Đại học chính quy 2020-2021

15/01/2021

Quy định về ngoại ngữ đối với sinh viên hệ đại học chính quy.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp 20201-A

12/01/2021

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A vào kiểm tra thông tin trước khi cấp bằng.

Chi tiết >>

Một số lưu ý dành cho K62 khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202

05/01/2021

Sinh viên K62 lưu ý thông tin trước khi đăng ký học phần Đồ án tốt nghiệp kỳ 20202.

Chi tiết >>

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

28/12/2020

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-A và đăng ký bổ sung

17/12/2020

SInh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A và xem kết quả.

Chi tiết >>

Quy định về mức học phí đào tạo năm học 2020-2021

01/10/2020

Quy định chính thức về mức học phí năm học 2020-2021 của sinh viên đại học chính quy và học viên, nghiên cứu sinh.

Chi tiết >>

Kế hoạch thu học phí kỳ 20201 - đợt 2

14/12/2020

Sinh viên chú ý thời gian thu học phí đợt 2 kỳ 20201 (cập nhật ngày 14/12)

Chi tiết >>