Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A

01/06/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện để tốt nghiệp vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-A

Chi tiết >>

Kế hoạch thi điều kiện phân ngành cho sinh viên chương trình KS Chất lượng cao K63

27/05/2020

Sinh viên K63 lớp Chất lượng cao các ngành vào xem thông tin lịch thi điều phân ngành

Chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy Văn bằng 2 năm 2020

22/05/2020

Thông tin tuyển sinh về đào tạo văn bằng 2 hệ đại học chính quy năm 2020

Chi tiết >>

Lịch dạy bù GDTC các lớp kỳ 20192

18/05/2020

Sinh viên xem lịch dạy bù các lớp GDTC.

Chi tiết >>

Kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

08/05/2020

Sinh viên xem kế hoạch học tập từ tuần 38 (11/05/2020)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192(A-AB-B)

08/05/2020

Sinh viên chú ý vào xem và cập nhật thường xuyên lịch thi giữa kỳ 201912-A-AB-B

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

08/05/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè 20193 và học kỳ 1 năm 2020-2021 (20201)

06/05/2020

Sinh viên hiện đang diện nghỉ học dài hạn có nhu cầu quay trở lại học từ kỳ hè hoặc kỳ 1 năm 2020-2021 (20201) xem thông tin.

Chi tiết >>

Thông báo danh sách lớp học Online/Offline theo lịch trình học tập từ 04/05/2020 (cập nhật ngày 04/05)

05/05/2020

hòng Đào tạo thông báo danh mục các lớp học phần tổ chức giảng dạy theo phương thức online hoặc trực tiếp trên lớp tại đây:

Chi tiết >>