Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

24/09/2018

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại.

Chi tiết >>

Thông báo danh sách các bạn SV K63 chưa nộp giấy tờ minh chứng Ưu tiên đối tượng.

11/09/2018

Sinh viên K63 có điểm ưu tiên đối tượng khẩn trương nộp minh chứng đối tượng

Chi tiết >>

Thông báo tài khoản trên hệ thống Smartcom TOEIC Test Online

07/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 vào đọc thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

05/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công 2 mã HP FL0400 và FL0500 vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo danh sách sinh viên Tài năng - Chất lượng cao K63 tạm thời

04/09/2018

Sinh viên các lớp Tài năng - Chất lượng cao K63 xem thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo hủy lớp kỳ 20181

02/09/2018

Sinh viên vào xem thông báo hủy lớp kỳ 20181

Chi tiết >>

Lịch nghỉ lễ 2-9 và lịch học năm học 2018-2019

01/09/2018

Sinh viên vào xem lịch nghỉ lễ 2-9 và xem thời khóa biểu tạm thời kỳ 20181

Chi tiết >>

Kết quả thi Tài năng K63 và điểm chuẩn dự kiến, danh sách trúng tuyển tài năng, CLC K63

30/08/2018

Sinh viên tham gia thi chương trình tài năng K63 vào xem điểm, kết quả trúng tuyển vào chương trình tài năng, chất lượng cao K63

Chi tiết >>

Thông báo đăng ký thêm vào các lớp K63

28/08/2018

Sinh viên các khoá K62 trở về trước muốn đăng ký học lại cùng các lớp với K63 vào đọc lịch

Chi tiết >>

Thông báo lịch sát hạch bơi đối với sinh viên K63

27/08/2018

Sinh viên K63 đã đăng ký sát hạch bơi vào xem lịch

Chi tiết >>