Kết quả phân lớp đối với sinh viên K62

19/08/2017

Sinh viên K62 vào xem phân lớp

Chi tiết >>

Thông báo về điểm Phân ngành K61

07/08/2017

Sinh viên K61 vào xem điểm phân ngành.

Chi tiết >>

Thông báo về đăng ký lớp K61 kỳ 20171.

06/08/2017

SV K61 vào xem lịch đăng ký học kỳ 20161.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162

26/07/2017

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162, xét tốt nghiệp kỳ 20162 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên (cập nhật ngày 26/07/2017)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ, cuối kỳ học kỳ hè 20163

24/07/2017

Sinh viên xem lịch thi giữ kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20163, được cập nhật thường xuyên (cập nhật ngày 24/07/2017)

Chi tiết >>

Kế hoạch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

19/07/2017

Sinh viên các khóa vào xem lịch đăng ký lớp học kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

Chi tiết >>

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp kỳ 20162B- đăng ký nhận bằng sớm

17/07/2017

THÔNG BÁO ( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 2016 2B tháng 07/2017 đăng ký nhận bằng sớm)

Chi tiết >>

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2017-2018

15/07/2017

Kế hoạch học tập và kế hoạch thu học phí năm học 2017-2018

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20162B

10/07/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162B vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>