Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20171-A

08/12/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20171-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp đợi xét kỳ hè 20163

30/11/2017

Sinh viên đã đăng ký và xét tốt nghiệp thành công kỳ 20163 vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo lịch tiếp nhận trở lại học từ kỳ 2 năm 2017-2018 (20172)

27/11/2017

Sinh viên đang thuộc diện đình chỉ, nghỉ học dài hạn chú ý đọc thông báo thời hạn tiếp nhận trở lại học từ kỳ 20172

Chi tiết >>

Biểu mẫu về giáo trình

10/11/2017

Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

Chi tiết >>

Thông báo về việc chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên.

03/11/2017

Sinh viên vào xem thông báo về việc chuyển đổi hệ thống email và Office 365 dành cho sinh viên.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163

02/11/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt nghiệp (cập nhật đến ngày 02/11/2017)

Chi tiết >>

Thông báo về học phí đợt 2 của học kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

23/10/2017

Sinh viên chú ý đọc thông báo và thực hiện theo hướng dẫn thu học phí đợt 2 (20171)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

19/10/2017

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 19/10/2017)

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ hè 20163

02/10/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20163 vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Hướng dẫn gửi câu hỏi và thắc mắc tới phòng ĐTĐH

25/09/2017

Chú ý sinh viên đọc và làm đúng theo hướng dẫn để được xử lý và giải đáp

Chi tiết >>