Triển khai chức năng "Tra cứ điểm kỳ mới nhất" để phục vụ công tác phúc tra

07/06/2019

Sinh viên xem điểm kỳ mới nhất trên hệ thống để phục vụ việc phúc tra/phúc khảo.

Chi tiết >>

Mở lớp ngoại ngữ Blended Learning FL0400 kỳ 20183

06/06/2019

Sinh viên có nhu cầu học ngoại ngữ tiếng anh dạng thức Blended learning FL0400 kỳ hè 20183 vào xem thông báo

Chi tiết >>

Kiếm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

30/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào kiểm tra lại thông tin.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

10/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận trở lại hoc từ kỳ hè 20183 và kỳ 20191

03/05/2019

Sinh viên hiện tại đang nghỉ học dài hạn, muốn tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè và kỳ 20191 xem thông báo

Chi tiết >>

Lịch đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

02/05/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp ra trường kỳ 20182-A vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)

01/04/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B đợt chính thức kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/03/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Chi tiết >>