Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182

15/02/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20182 vào kiểm tra kết quả xét và thực hiện theo thông báo.

Chi tiết >>

Lịch kiểm tra đầu vào của các lớp FL0400 và FL0500 và hướng dẫn sử dụng hệ thống học online kỳ 20182

15/02/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 kỳ 20182 vào xem lịch kiểm tra.

Chi tiết >>

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

15/02/2019

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-A

11/02/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B

01/02/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể đăng ký xét tốt nghiệp ra trường theo thông báo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG GIỜ LÊN LỚP

16/01/2019

Từ kỳ 20182 thay đổi giờ lên lớp đối theo khung giờ sau

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-A

10/01/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp thành công kỳ 20181-A kiểm tra thông tin cấp bằng

Chi tiết >>

Lịch thi học kỳ 20181-A, AB-B

10/01/2019

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi (cập nhật ngày 26/12/2018)

Chi tiết >>

Thông báo thu học phí đợt 2 hệ đào tạo quốc tế (SIE) kỳ 20181

07/01/2019

SV hệ đào tạo quốc tế (SIE ) vào xem lịch thu học phí đợt 2 kỳ 20181

Chi tiết >>