Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20191

16/10/2019

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ trên thông báo này.

Chi tiết >>

Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

09/10/2019

Mẫu Đồ án / Khóa luật tốt nghiệp sẽ áp dụng từ kỳ 20191. Sinh viên chú ý thực hiện đúng theo mẫu.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183

01/10/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 kiểm tra thông tin cá nhân (danh sách cập nhật đến 27/09/2019)

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20183

27/09/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

24/09/2019

Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020

Chi tiết >>

Quy định về phương thức kiểm tra phân loại trình độ và nguyên tắc phân lớp TA cho SV K64 và Chương trình tiên tiến, quốc tế

20/09/2019

Phân lớp theo trình độ tiếng anh đối với K64 của chương trình tiên tiến và chương trình quốc tế

Chi tiết >>

Quy định chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

20/09/2019

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với chương trình đặc biệt, chất lượng cao

Chi tiết >>

Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1

19/09/2019

Sinh viên đọc thông báo về học phí kỳ 20191 - đợt 1

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20191

12/09/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học phần ĐATN kỳ 20191 vào xem kết quả xét nhận ĐATN.

Chi tiết >>