Thông báo lịch dự kiến phát bằng kỳ 20161-B

23/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo lịch dự kiến phát bằng

Chi tiết >>

Thông báo thay đổi phòng học tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162

20/03/2017

SV vào xem lịch thay đổi phòng tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162 (từ ngày 22/03/2017 đến 21/04/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B

17/03/2017

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi tại đây (cập nhật ngày 17/03/2017)

Chi tiết >>

Tư vấn tuyển sinh 2017

14/03/2017

Tư vấn tuyển sinh 2017

Chi tiết >>

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

14/03/2017

Giới thiệu mô hình và chương trình đào tạo của trường ĐHBK Hà Nội áp dụng từ K62

Chi tiết >>

Quy định về chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt, chất lượng cao

08/03/2017

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra áp dụng cho sinh viên các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

Chi tiết >>

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B

07/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo về thời gian xử lý xét tốt nghiệp và hạn thắc mắc.

Chi tiết >>

Hướng dẫn kiểm tra điều kiện tốt nghiệp

01/03/2017

Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B

27/02/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp vào xem thông báo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG

24/02/2017

Sinh viên hệ Cao đẳng vào xem thông báo về việc buộc thôi học.

Chi tiết >>