Lịch đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

02/05/2019

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp ra trường kỳ 20182-A vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)

01/04/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181-B đợt chính thức kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-B (đợt cấp sớm)

25/03/2019

Sinh viên đã đăng ký nhận bằng sớm của kỳ 20181-B vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B

10/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20181B vào xem kết quả chi tiết trong thông báo

Chi tiết >>

Thông báo nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20181B

07/03/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công xem thông báo

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182

19/02/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN vào xem kết quả đăng ký xét nhận ĐATN kỳ 20182

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182

15/02/2019

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20182 vào kiểm tra kết quả xét và thực hiện theo thông báo.

Chi tiết >>

Lịch kiểm tra đầu vào của các lớp FL0400 và FL0500 và hướng dẫn sử dụng hệ thống học online kỳ 20182

15/02/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 kỳ 20182 vào xem lịch kiểm tra.

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20181-A

11/02/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp kỳ 20181-A vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>