Quy trình về việc đính chính, sửa sai điểm thi

03/10/2016

Quy trình công tác đính chính điểm thi

Chi tiết >>

Quy định về đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

03/10/2016

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

Chi tiết >>

Quy định về việc xin nhận bằng tốt nghiệp

03/10/2016

Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng tốt nghiệp đại học chính quy

Chi tiết >>

Quy định về đào tạo liên thông 2012

03/10/2016

Quy định về đào tạo liên thông

Chi tiết >>

Quy định về ngành thứ 2 ĐHCQ - Hệ tín chỉ

03/10/2016

Quy định về ngành học thứ 2 đai học chính quy hệ đào tạo tín chỉ

Chi tiết >>

Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy 2014

03/10/2016

Quy chế đào tạo tín chỉ hệ đại học chính quy 2014

Chi tiết >>

BIỂU ĐỒ KẾ HOẠCH HỌC TẬP NĂM HỌC 2016-2017

28/09/2016

Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2016-2017

Chi tiết >>

THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 20153

28/09/2016

Sinh viên xét tốt nghiệp kỳ 20153 vào xem thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo lịch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 (20162)

28/09/2016

Sinh viên các khóa K60 trở về trước vào xem lịch đăng ký học phần kỳ 20162

Chi tiết >>