Hướng dẫn sử dụng Email trường cấp để liên hệ các công việc

02/03/2020

Sinh viên chú ý thực hiện các thắc mắc qua email.

Chi tiết >>

Quy trình thực hiện nếu sinh viên có các triệu chứng nghi nhiễm virus Corona

01/03/2020

Sinh viên chú ý quy trình khai báo khi có các triệu chứng nghi nhiễm virus Corona như ốm, ho hoặc khó thở

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20192

21/02/2020

Sinh viên đã đăng ký đồ án tốt nghiệp kỳ 20192 vào xem thông báo kết quả xét nhận

Chi tiết >>

HÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM TẬP TRUNG HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (lần 4)

21/02/2020

Sinh viên tiếp tục lùi thời điểm tập trung học tập kỳ 20192 (lần 4)

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020 (lần 3)

14/02/2020

Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với chi tiết như sau: Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai) Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 24/2/2020 (thứ hai)

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TIẾP TỤC LÙI THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

09/02/2020

Nhà trường quyết định tiếp tục lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau: - Lịch học cũ: kỳ học bắt đầu từ 10/2/2020 (thứ hai) - Lịch học mới: kỳ học bắt đầu từ 17/2/2020 (thứ hai)

Chi tiết >>

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP TA3 VÀ TA4 THEO HÌNH THỨC HỌC B-LEARNING

05/02/2020

Sinh viên quan tâm liên hệ trung tâm ngôn ngữ và trao đổi học thuật.

Chi tiết >>

Thông báo lui thời điểm bắt đầu lịch học tập kỳ 2 năm học 2019-2020 (20192)

31/01/2020

Hiện tại tình hình dịch cúm do virus corona đang có các diễn biến cần theo dõi, do vậy Nhà trường quyết định lùi thời điểm bắt đầu học kỳ 2 năm học 2019-2020 với thời gian 01 tuần lễ, chi tiết như sau:

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp 20191-A

28/01/2020

Sinh viên đã đăng ký thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>