Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20191

08/01/2020

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ trên thông báo này.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

26/12/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A vào kiểm tra lại thông tin cấp bằng

Chi tiết >>

Những môn kiến thức bổ trợ áp dụng từ K62

26/12/2019

SInh viên tìm hiểu những học phần thuộc khối kiến thức bổ trợ

Chi tiết >>

Hướng dẫn đăng ký lớp cho sinh viên hệ đào tạo quốc tế SIE

26/12/2019

Sinh viên hệ đào tạo quốc tế SIE xem hướng dẫn đăng ký lớp học.

Chi tiết >>

Lịch mở lớp Blended Learning tiếng anh kỳ 20192

25/12/2019

Các lớp tiếng anh dạng Blended learning (FL0350-FL0400-FL0500) kỳ 20192

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

12/12/2019

Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống cổng thông tin vào xem kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20191-A từ 13/12/2019

Chi tiết >>

Lịch thu học phí học kỳ 1 năm 2019-2020 đợt 2

04/12/2019

Sinh viên chú ý lịch thu học phí đợt 2 học kỳ 20191

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận đơn học chuyển tiếp từ cử nhân công nghệ lên kỹ sư

02/12/2019

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân công nghệ có nguyện vọng học tiếp lên kỹ sư từ kỳ 20192 vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 20192

29/11/2019

Sinh viên đang diện nghỉ học dài hạn, đình chỉ, có nguyện vọng học tiếp từ kỳ 20192 vào xem thông báo

Chi tiết >>