Phương thức thu học phí kỳ 20191

21/11/2019

Sinh viên thu học phí theo như dạng thức quét học phí như các năm trước.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20191-A

13/11/2019

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo chuẩn bị đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20191-A

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp đợt kỳ hè 20183 - (tháng 10/2019)

11/11/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 thành công vào xem lịch phát bằng và chuẩn bị các thủ tục thanh toán và bố trí thời gian đến nhận bằng.

Chi tiết >>

Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

09/10/2019

Mẫu Đồ án / Khóa luật tốt nghiệp sẽ áp dụng từ kỳ 20191. Sinh viên chú ý thực hiện đúng theo mẫu.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183

01/10/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 kiểm tra thông tin cá nhân (danh sách cập nhật đến 27/09/2019)

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20183

27/09/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Quy định về học phí của các khóa năm học 2019-2020

24/09/2019

Quy định mức thu học phí các khóa năm học 2019-2020

Chi tiết >>

Quy định về phương thức kiểm tra phân loại trình độ và nguyên tắc phân lớp TA cho SV K64 và Chương trình tiên tiến, quốc tế

20/09/2019

Phân lớp theo trình độ tiếng anh đối với K64 của chương trình tiên tiến và chương trình quốc tế

Chi tiết >>

Quy định chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với các chương trình đặc biệt và chất lượng cao

20/09/2019

Chuẩn ngoại ngữ đầu ra đối với chương trình đặc biệt, chất lượng cao

Chi tiết >>