Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1

19/09/2019

Sinh viên đọc thông báo về học phí kỳ 20191 - đợt 1

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20191

12/09/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học phần ĐATN kỳ 20191 vào xem kết quả xét nhận ĐATN.

Chi tiết >>

Lịch học và tài liệu hướng dẫn sử dụng Smartcom của học phần FL0400 và FL0500

07/09/2019

Sinh viên đã đăng ký vào 2 học phần FL0400 và FL0500 xem thông báo

Chi tiết >>

Kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K64

31/08/2019

Sinh viên các chương trình tiên tiến (trừ IT-E6 và ET-E9) xem kết quả thi ngoại ngữ đầu vào.

Chi tiết >>

Danh sách kết quả đỗ lớp Tài năng - Chất lượng cao K64

26/08/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện đạt vào lớp tài năng, chất lượng cao

Chi tiết >>

Thông báo mở lớp học Blended learning FL0400 và FL0500 kỳ 20191

26/08/2019

Sinh viên có nhu cầu học vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo lịch phỏng vấn sinh viên đăng ký xét tuyển chương trình Chất lượng cao K64

22/08/2019

Sinh viên K64 đã nhập học xem lịch phỏng vấn vào chương trình CLC K64

Chi tiết >>

Danh sách sinh viên vào vòng phỏng vấn chương trình tài năng K64

22/08/2019

SV vào vòng phỏng vấn tài năng K64 vào xem lịch.

Chi tiết >>