Biểu đồ kế hoạch học tập năm học 2019-2020

21/08/2019

Kế hoạch học tập năm học 2019-2020

Chi tiết >>

Lịch thi và địa điểm thi chương trình tài năng K64

18/08/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện tham gia thi tuyển chương trình tài năng xem tại đây

Chi tiết >>

Thông báo thu chứng chỉ ngoại ngữ K64

15/08/2019

Sinh viên K64 đã nhập học xem thông báo về nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi cuối kỳ FL0400 và FL0500 kỳ 20182

13/08/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học FL0400 và FL0500 tại kỳ 20182 xem lịch thi

Chi tiết >>

Danh sách sinh viên cấp bằng kỳ 20182-B

12/08/2019

SV đã xét tốt nghiệp kỳ 20182-B chính thức vào xem danh sách thông tin cấp bằng.

Chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo tài năng và chương trình đào tạo CLC PFIEV

10/08/2019

Sinh viên đã xác nhận nhập học K64 xem thông báo thi chương trình tài năng và chương trình CLC PFIEV

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận đơn học chuyển tiếp từ cử nhân công nghệ lên kỹ sư

02/08/2019

Sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử nhân công nghệ có nhu cầu chuyển tiếp lên kỹ sư.

Chi tiết >>

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

02/08/2019

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-B (cấp sớm)

31/07/2019

Sinh viên đã đăng ký làm bằng sớm đợt tốt nghiệp kỳ 20182-B vào xem lịch phát bằng.

Chi tiết >>