Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20182-B

21/07/2019

Sinh viên đã đăng ký thành công tốt nghiệp kỳ 20182-B vào kiểm tra thông tin để làm bằng.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20182-B

19/07/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182B

Chi tiết >>

Lấy ý kiến khảo sát học phần kỳ 20182

13/07/2019

Sinh viên vào làm khảo sát lấy ý kiến các học phần học tại kỳ 20182

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-A

28/06/2019

Sinh viên dã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A thành công vào xem thông báo lịch phát bằng.

Chi tiết >>

Triển khai chức năng "Tra cứ điểm kỳ mới nhất" để phục vụ công tác phúc tra

07/06/2019

Sinh viên xem điểm kỳ mới nhất trên hệ thống để phục vụ việc phúc tra/phúc khảo.

Chi tiết >>

Mở lớp ngoại ngữ Blended Learning FL0400 kỳ 20183

06/06/2019

Sinh viên có nhu cầu học ngoại ngữ tiếng anh dạng thức Blended learning FL0400 kỳ hè 20183 vào xem thông báo

Chi tiết >>

Kiếm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

30/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào kiểm tra lại thông tin.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20182-A

10/05/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20182-A vào xem kết quả xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Lịch tiếp nhận trở lại hoc từ kỳ hè 20183 và kỳ 20191

03/05/2019

Sinh viên hiện tại đang nghỉ học dài hạn, muốn tiếp nhận trở lại học từ kỳ hè và kỳ 20191 xem thông báo

Chi tiết >>