Hướng dẫn đăng ký học tập

18/04/2017

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập.

Chi tiết >>

Hướng dẫn kiểm tra điều kiện tốt nghiệp

01/03/2017

Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về giáo trình

30/12/2016

Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

Chi tiết >>

Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

04/10/2016

Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

Chi tiết >>

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

04/10/2016

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại.

Chi tiết >>

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

04/10/2016

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về bằng cấp

03/10/2016

Biểu mẫu về các thủ tục về bằng cấp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về học tập

03/10/2016

Biểu mẫu về các quá trình học tập

Chi tiết >>