Hướng dẫn Đăng ký mới và đổi mật khẩu Email Online dành cho Sinh viên.

28/09/2018

Sinh viên làm theo hướng dẫn để đăng ký tạo mới, đổi mật khẩu email sinh viên. Lưu ý: Các em Chụp ảnh mặt trước của thẻ sinh viên (đầy đủ thông tin) để upload lên hệ thống.

Chi tiết >>

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

24/09/2018

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại.

Chi tiết >>

Biểu mẫu về giáo trình

10/11/2017

Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

Chi tiết >>

Hướng dẫn gửi câu hỏi và thắc mắc tới phòng ĐTĐH

25/09/2017

Chú ý sinh viên đọc và làm đúng theo hướng dẫn để được xử lý và giải đáp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

31/08/2017

Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

Chi tiết >>

Hướng dẫn đăng ký học tập

18/04/2017

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập.

Chi tiết >>

Hướng dẫn kiểm tra điều kiện tốt nghiệp

01/03/2017

Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

04/10/2016

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về bằng cấp

03/10/2016

Biểu mẫu về các thủ tục về bằng cấp

Chi tiết >>