Mẫu Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp

09/10/2019

Mẫu Đồ án / Khóa luật tốt nghiệp sẽ áp dụng từ kỳ 20191. Sinh viên chú ý thực hiện đúng theo mẫu.

Chi tiết >>

Biểu mẫu xin nghỉ, xin thôi học, xin tiếp nhận trở lại, chuyển trường

02/08/2019

Biểu mẫu xin nghỉ học dài hạn, xin thôi học rút hồ sơ, xin tiếp nhận trở lại, xin chuyển ngành học

Chi tiết >>

Biểu mẫu về xét nhận Đồ án (Khóa luận) tốt nghiệp, xét tốt nghiệp ra trường

15/02/2019

Các biểu mẫu liên quan đến tác vụ xét nhận ĐATN và xét Tốt nghiệp

Chi tiết >>

Hướng dẫn Đăng ký mới và đổi mật khẩu Email Online dành cho Sinh viên.

28/09/2018

Sinh viên làm theo hướng dẫn để đăng ký tạo mới, đổi mật khẩu email sinh viên. Lưu ý: Các em Chụp ảnh mặt trước của thẻ sinh viên (đầy đủ thông tin) để upload lên hệ thống.

Chi tiết >>

Biểu mẫu về giáo trình

10/11/2017

Biểu mẫu về các thủ tục xuất bản, thanh toán giáo trình

Chi tiết >>

Hướng dẫn thủ tục xin nhận bằng hoặc xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

10/10/2017

Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học Xin giấy chứng nhận tốt nghiệp thay bằng bị mất

Chi tiết >>

Hướng dẫn gửi câu hỏi và thắc mắc tới phòng ĐTĐH

25/09/2017

Chú ý sinh viên đọc và làm đúng theo hướng dẫn để được xử lý và giải đáp

Chi tiết >>

Biểu mẫu về thanh toán giảng dạy, thỉnh giảng, kinh phí

31/08/2017

Các biểu mẫu về thanh toán khối lượng giảng dạy, hợp đồng, thanh lý hợp đồng thỉnh giảng, tra cứu kinh phí thi, danh sách sinh viên tốt nghiệp, danh sách cán bộ phản biện

Chi tiết >>

Hướng dẫn đăng ký học tập

18/04/2017

Hướng dẫn sinh viên đăng ký học tập.

Chi tiết >>