Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

24/07/2019

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ trong nước theo các chương trình đào tạo năm 2019.

Chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh cao học năm 2018

27/06/2018

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ trong nước theo các chương trình đào tạo năm 2018

Chi tiết >>

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

06/04/2017

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ trong nước theo các chương trình đào tạo năm 2017.

Chi tiết >>