Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20192(A-AB-B)

08/07/2020

Sinh viên chú ý vào xem và cập nhật thường xuyên lịch thi giữa kỳ 201912-A-AB-B

Chi tiết >>

Lịch kiểm tra tiếng anh tăng cường sinh viên chương trình quốc tế SIE (K64) kỳ 20192 ngày 04/07/2020

30/06/2020

Sinh viên chương trình quốc tế SIE K64 vào xem danh sách kiểm tra tiếng anh tăng cường kỳ 20192.

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2019.2A & ĐĂNG KÝ BỔ SUNG

19/06/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A đọc thông báo.

Chi tiết >>

Kế hoạch thu học phí kỳ 20192 (đợt 2)

13/06/2020

Sinh viên chú ý đọc thông báo về lịch thu học phí đợt 2 của kỳ 20192.

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi và danh sách sinh viên K63 - KSCLC kiểm tra phân ngành

09/06/2020

Sinh viên K63 chương trình kỹ sư chất lượng cao vào xem SBD và thông tin lịch thi, địa điểm thi ngày 13/06/2020

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192-A

01/06/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đủ điều kiện để tốt nghiệp vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20192-A

Chi tiết >>

Kế hoạch thi điều kiện phân ngành cho sinh viên chương trình KS Chất lượng cao K63

27/05/2020

Sinh viên K63 lớp Chất lượng cao các ngành vào xem thông tin lịch thi điều phân ngành

Chi tiết >>

Lịch dạy bù GDTC các lớp kỳ 20192

18/05/2020

Sinh viên xem lịch dạy bù các lớp GDTC.

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên tốt nghiêp kỳ 2019,1B

08/05/2020

Sinh viên đã tốt nghiệp kỳ 20191-B vào xem lịch phát bằng

Chi tiết >>