Thông báo lịch mở đăng ký học tập kỳ hè năm học 2016-2017 (20163)

05/06/2017

Sinh viên có nhu cầu học các học phần tại kỳ hè 20163 và xem thông báo và lịch đăng ký.

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B

02/06/2017

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi tại đây (cập nhật ngày 02/06/2017)

Chi tiết >>

Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162

29/05/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào xem thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-B.

Chi tiết >>

Thông báo phân ngành K61

16/05/2017

Sinh viên K61 vào xem thông báo phân ngành.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với SV đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162A (TB số 2)

16/05/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162-A đến hết ngày 12/5/2017 vào kiểm tra thông tin trước khi làm bằng

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162

12/05/2017

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162, xét tốt nghiệp kỳ 20162 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên (cập nhật ngày 09/05/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171)

09/05/2017

Phòng ĐTĐH tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171) như sau:

Chi tiết >>

Thông báo học bổng khuyến khích học tập (dự kiến) kỳ 20161

04/05/2017

Sinh viên thuộc diện có học bổng kỳ 20161 vào xem thông bào và danh sách dự kiến (cập nhật ngày 04/05/2017)

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 20162A (Thông báo số 1)

28/04/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp trên hệ thống kỳ 20162A vào xem thông báo kết quả xét tốt nghiệp 20162A

Chi tiết >>

THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH APTIS TẠI TTNN

26/04/2017

Trung tâm ngoại ngữ CFL - Trường ĐHBKHN phối hợp với Hội đồng anh tổ chức thi APTIS quốc tế.

Chi tiết >>