Thông báo kiểm tra thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20162

24/04/2017

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20162, xét tốt nghiệp kỳ 20162 vào kiểm tra lại thông tin sinh viên.

Chi tiết >>

Thông báo lịch gặp mặt các sinh viên chương trình kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên tiến.

17/04/2017

Sinh viên các khóa chương trình kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, kỹ sư chương trình tiên tiến.

Chi tiết >>

Thông báo lịch dự kiến phát bằng kỳ 20161-B

14/04/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo lịch dự kiến phát bằng (cập nhật ngày 30/03/2017)

Chi tiết >>

Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp kỳ 20162A

14/04/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đạt đủ điều kiện xét tốt nghiệp ra trường vào xem thông báo lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20162A

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên thuộc các chương trình KSTN-KSCLC-CTTT

07/04/2017

Sinh viên các chương trình Kỹ sư tài năng, kỹ sư Chất lượng cao, Chương trình tiên tiến vào xem thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo thay đổi phòng học tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162

20/03/2017

SV vào xem lịch thay đổi phòng tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162 (từ ngày 22/03/2017 đến 21/04/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B

17/03/2017

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi tại đây (cập nhật ngày 17/03/2017)

Chi tiết >>

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B

07/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo về thời gian xử lý xét tốt nghiệp và hạn thắc mắc.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B

27/02/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp vào xem thông báo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG

24/02/2017

Sinh viên hệ Cao đẳng vào xem thông báo về việc buộc thôi học.

Chi tiết >>