Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

19/10/2017

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 19/10/2017)

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng đối với sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163

06/10/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20163 vào xem và kiểm tra lại thông tin cá nhân trước khi làm bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ hè 20163

02/10/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20163 vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xử lý học tập chính thức kỳ 20162

20/09/2017

Sinh viên vào xem kết quả xử lý học tập chính thức kỳ 20162

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018 (20172)

18/09/2017

Sinh viên K61 trở về trước chú ý vào đăng ký học phần cho kỳ tiếp theo.

Chi tiết >>

Thông báo về học phí kỳ 1 năm học 2017-2018 (20171) đợt 1

13/09/2017

Sinh viên vào xem hướng dẫn tra cứu học phí kỳ 1 năm 20171

Chi tiết >>

Danh sách lớp Tài năng, kỹ sư chất lượng cao K62 - cập nhật ngày 05/09/201

05/09/2017

Sinh viên K62 của lớp Tài năng và lớp Kỹ sư chất lượng cao K62 vào xem danh sách

Chi tiết >>

Thay đổi phòng học kỳ 20171

04/09/2017

Sinh viên xem phòng học cập nhật áp dụng từ 5/9

Chi tiết >>

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20162

28/08/2017

Sinh viên vào xem thông báo về xử lý học tập kỳ 20162

Chi tiết >>