Thông báo chuyển phòng học bắt đầu từ ngày 23/11

19/11/2020

Sinh viên chú ý xem thông báo đổi phòng bắt đầu từ 23/11 (cập nhật danh sách ngày 19/11)

Chi tiết >>

Kế hoạch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20201-A

13/11/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo có thể vào đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20201-A bắt đầu từ ngày 16/11/2020

Chi tiết >>

Lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học tốt nghiệp kỳ 20193

03/11/2020

Sinh viên đã xét tốt nghiệp kỳ 20193 vào xem thông báo và hoàn thành thủ tục nhận bằng.

Chi tiết >>

KẾT QUẢ THI TÀI NĂNG - K65

17/10/2020

Sinh viên K65 đã tham gia thi tài năng - K65 vào xem kết quả xét tuyển tài năng

Chi tiết >>

Kết quả tuyển thẳng chương trình tài năng K65

11/10/2020

Sinh viên K65 đã đăng ký xét tuyển thẳng chương trình tài năng vào xem kết quả

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20193

30/09/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20193 vào kiểm tra lại thông tin trước khi cấp bằng

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

29/09/2020

Sinh viên đã đăng ký ĐATN kỳ 20201 vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20201

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20193 và đăng ký bổ sung

28/09/2020

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20193 thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp hoặc đăng ký bổ sung.

Chi tiết >>

Tổng công ty dịch vụ số Viettel thông báo tạm ngừng hệ thống thanh toán qua Viettel Pay để bảo trì hệ thống.

17/09/2020

Thời gian tạm ngừng dự kiến: Từ 23h ngày 17/09/2020 đến 03h 18/09/2020.

Chi tiết >>