Tổng công ty dịch vụ số Viettel thông báo tạm ngừng hệ thống thanh toán qua Viettel Pay để bảo trì hệ thống.

17/09/2020

Thời gian tạm ngừng dự kiến: Từ 23h ngày 17/09/2020 đến 03h 18/09/2020.

Chi tiết >>

Chuyển phòng học từ 15/09 đến 14/10

14/09/2020

Sinh viên chú ý xem TKB để xem phòng được đổi.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký tốt nghiệp đợt 20193

04/09/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo vào đăng ký xét tốt nghiệp ra trường đợt 20193

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ MỞ ĐỢT THU HỌC PHÍ BỔ SUNG (Thông báo ngày 31/8/2020)

31/08/2020

Sinh viên chưa hoàn thành học phí tính đến ngày 31/08/2020

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20193

24/08/2020

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ hè 20193

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng kỳ 20192-B

12/08/2020

Những sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20192B thành công vào kiểm tra lại thông tin.

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận ĐATN học kỳ 20193

10/08/2020

Sinh viên chú ý xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ hè 20193.

Chi tiết >>

Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20192-B và đăng ký bổ sung

10/08/2020

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>