Thông báo lịch mở đăng ký lớp học kỳ 20172

19/01/2018

Sinh viên chú ý xem lịch đăng ký và thực hiện đúng theo thông báo. (CẬP NHẬT DANH SÁCH HỦY - - GIỮ KỲ 20172 (CẬP NHẬT NGÀY 19/01/2018)

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin làm bằng tốt nghiệp đợt 20171-A

11/01/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt 20171-A vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo lịch đăng ký lớp GDTC cho K62 học kỳ 20172

10/01/2018

Sinh viên K62 vào xem lịch đăng ký vào học phần GDTC

Chi tiết >>

THÔNG BÁO XÉT NHẬN ĐATN BỔ SUNG KỲ 20172

31/12/2017

Sinh viên năm cuối đăng ký đồ án tốt nghiệp vào đọc thông báo mới

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20171-A-AB-B

27/12/2017

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ học kỳ 20171 (cập nhật ngày 27/12/2017), bổ sung lịch thi tin đại cương

Chi tiết >>

Thông báo danh sách sinh viên K62 kiểm tra bơi đầu năm

22/12/2017

SV K62 vào xem danh sách kết quả kiểm tra bơi đầu năm

Chi tiết >>

Thông báo thay đổi phòng học ngày thứ 7 (23/12/2017) tại D5

18/12/2017

Sinh viên chú ý thay đổi phòng học tại D5 ngày thứ 7 (23/12/2017)

Chi tiết >>