Kế hoạch thu học phí kỳ 20201 - đợt 2

14/12/2020

Sinh viên chú ý thời gian thu học phí đợt 2 kỳ 20201 (cập nhật ngày 14/12)

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ MỞ ĐỢT THU HỌC PHÍ BỔ SUNG (Thông báo ngày 31/8/2020)

31/08/2020

Sinh viên chưa hoàn thành học phí tính đến ngày 31/08/2020

Chi tiết >>

Thông báo kế hoạch nộp học phí kỳ hè 20193

12/08/2020

Sinh viên chú ý lịch nộp học phí

Chi tiết >>

Lịch thu học phí bổ sung của học kỳ 20192

21/07/2020

Sinh viên hiện còn chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí đối với nhà Trường vào đọc thông tin lịch thu học phí bổ sung kỳ 20192

Chi tiết >>

Kế hoạch thu học phí kỳ 20192 (đợt 2)

13/06/2020

Sinh viên chú ý đọc thông báo về lịch thu học phí đợt 2 của kỳ 20192.

Chi tiết >>

Kế hoạch thu học phí Đợt 1 của học kỳ 20192

29/04/2020

Sinh viên xem thông báo kế hoạch thu học phí đợt 1 học kỳ 20192

Chi tiết >>

Lịch thu học phí học kỳ 1 năm 2019-2020 đợt 2

04/12/2019

Sinh viên chú ý lịch thu học phí đợt 2 học kỳ 20191

Chi tiết >>

Phương thức thu học phí kỳ 20191

21/11/2019

Sinh viên thu học phí theo như dạng thức quét học phí như các năm trước.

Chi tiết >>

Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1

19/09/2019

Sinh viên đọc thông báo về học phí kỳ 20191 - đợt 1

Chi tiết >>