CÁC KHOÁ HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRUNG TÂM

19/10/2018

Trung tâm tiếng pháp tại trung tâm ngoại ngữ giới thiệu các khoá học.

Chi tiết >>

Tiếp nhận hồ sơ sinh viên đăng ký nhận bằng tốt nghiệp sớm trước thời hạn kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20173 thành công có nhu cầu nhận bằng tốt nghiệp trước thời hạn.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20173

17/10/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20173 thành công vào xem và kiểm tra lại thông tin. (cập nhật ngày 17/10/2018)

Chi tiết >>

Kết quả sát hạch bơi đầu khoá K63 và K62 năm học 2018-2019

16/10/2018

Sinh viên K63 và K62 có đăng ký sát hạch bơi đầu khoá vào xem kết quả.

Chi tiết >>

Thông báo về việc mở rộng thời gian xét nhận ĐATN kỳ 20181

01/10/2018

Sinh viên đã đạt chuẩn TOEIC theo quy định (đợt tháng 9/2018) vào xem thông báo về việc đăng ký xét nhận ĐATN bổ sung.

Chi tiết >>

Thông báo danh sách các bạn SV K63 chưa nộp giấy tờ minh chứng Ưu tiên đối tượng.

11/09/2018

Sinh viên K63 có điểm ưu tiên đối tượng khẩn trương nộp minh chứng đối tượng

Chi tiết >>

Thông báo tài khoản trên hệ thống Smartcom TOEIC Test Online

07/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công các lớp FL0400 và FL0500 vào đọc thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo lịch hướng dẫn sử dụng hệ thống học online của các lớp FL0400 và FL0500

05/09/2018

Sinh viên đã đăng ký thành công 2 mã HP FL0400 và FL0500 vào xem thông báo

Chi tiết >>

Thông báo danh sách sinh viên Tài năng - Chất lượng cao K63 tạm thời

04/09/2018

Sinh viên các lớp Tài năng - Chất lượng cao K63 xem thông báo.

Chi tiết >>