Thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký lớp kỳ 1 năm 2018-2019 (K59-K62)

11/08/2018

Sinh viên vào xem thông báo về việc điều chỉnh lịch đăng ký cho sinh viên

Chi tiết >>

Thông báo thời khoá biểu dự kiến kỳ 20181

30/07/2018

Lịch học các học phần mở dự kiến kỳ 20181 cập nhật ngày 30/07/2018. Chú ý sinh viên xem và lên kế hoạch đăng ký.

Chi tiết >>

Thông báo kiểm tra thông tin sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B và nộp kinh phí làm bằng.

26/07/2018

Sinh viên đã được xét tốt nghiệp kỳ 20172-B vào kiểm tra các thông tin cá nhân và thông tin kinh phí làm bằng cập nhật đến hết ngày 26/07/2018

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20172-A

13/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công kỳ 20172-A vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20172B

12/07/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B vào xem kết quả và thực hiện các thủ tục đúng theo thông báo.

Chi tiết >>

Thông báo về việc kéo dài thời hạn đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172B

29/06/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172-B chú ý thời hạn đăng ký

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký lớp kỳ hè 20173

01/06/2018

Sinh viên có nhu cầu học tập kỳ hè vào xem lịch đăng ký lớp kỳ hè 20173. Chú ý cập nhật thời khoá biểu. (cập nhật TKB ngày 01/06/2018)

Chi tiết >>

Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172-A-AB-B

23/05/2018

Thông tin lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20172 sinh viên theo dõi bài viết này. (Cập nhật ngày 17/05/2018)

Chi tiết >>

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20172A

11/05/2018

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20172A vào xem kết quả.

Chi tiết >>

DANH SÁCH CẤP BẰNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

09/04/2018

Thông tin cấp bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy.

Chi tiết >>