Thông báo lịch dự kiến phát bằng kỳ 20161-B

23/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo lịch dự kiến phát bằng

Chi tiết >>

Thông báo thay đổi phòng học tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162

20/03/2017

SV vào xem lịch thay đổi phòng tại nhà T môn Tâm lý học kỳ 20162 (từ ngày 22/03/2017 đến 21/04/2017)

Chi tiết >>

Thông báo lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ 20162 đợt A-AB-B

17/03/2017

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi tại đây (cập nhật ngày 17/03/2017)

Chi tiết >>

Thông báo số 2 về xét tốt nghiệp đợt 20161-B

07/03/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B vào xem thông báo về thời gian xử lý xét tốt nghiệp và hạn thắc mắc.

Chi tiết >>

Lịch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161-B

27/02/2017

Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp vào xem thông báo

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ BUỘC THÔI HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG

24/02/2017

Sinh viên hệ Cao đẳng vào xem thông báo về việc buộc thôi học.

Chi tiết >>

Thông báo lịch mở đăng ký học phần kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

22/02/2017

Sinh viên chú ý vào đăng ký học phần cho kỳ hè 20163 và kỳ 1 năm 2017-2018 (20171)

Chi tiết >>

Thông báo về xử lý học tập học kỳ 20161

15/02/2017

SInh viên chú ý vào xem thông báo về việc xử lý học tập kỳ 20161.

Chi tiết >>

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20161-A

10/02/2017

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20161A thành công vào xem lịch phát bằng tốt nghiệp

Chi tiết >>

Thông báo về kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162

08/02/2017

SV đã đăng ký thành công lớp ĐATN vào xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20162

Chi tiết >>