Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ học kỳ 20191

16/10/2019

Sinh viên chú ý xem lịch thi cuối kỳ và giữa kỳ trên thông báo này.

Chi tiết >>

Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20183

01/10/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20183 kiểm tra thông tin cá nhân (danh sách cập nhật đến 27/09/2019)

Chi tiết >>

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20183

27/09/2019

Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp kỳ hè 20183 vào xem kết quả xét tốt nghiệp.

Chi tiết >>

Thông báo về học phí kỳ 1 năm 2019-2020 (20191) đợt 1

19/09/2019

Sinh viên đọc thông báo về học phí kỳ 20191 - đợt 1

Chi tiết >>

Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp kỳ 20191

12/09/2019

Sinh viên đã đăng ký lớp học phần ĐATN kỳ 20191 vào xem kết quả xét nhận ĐATN.

Chi tiết >>

Lịch học và tài liệu hướng dẫn sử dụng Smartcom của học phần FL0400 và FL0500

07/09/2019

Sinh viên đã đăng ký vào 2 học phần FL0400 và FL0500 xem thông báo

Chi tiết >>

Kết quả kiểm tra ngoại ngữ đầu vào K64

31/08/2019

Sinh viên các chương trình tiên tiến (trừ IT-E6 và ET-E9) xem kết quả thi ngoại ngữ đầu vào.

Chi tiết >>

Danh sách kết quả đỗ lớp Tài năng - Chất lượng cao K64

26/08/2019

Sinh viên K64 đủ điều kiện đạt vào lớp tài năng, chất lượng cao

Chi tiết >>