Nộp báo cáo 6 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch thực hiện chương trình đào tạo

26/11/2018

Phòng Đào tạo đề nghị các nghiên cứu sinh (NCS) của Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện các công việc sau:

Chi tiết >>