Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2019.2B và 2019.3

18/01/2021

Thời gian: Thứ 7, ngày 23/01/2021. Địa điểm: Hội trường C2 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng của Công ty LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

15/01/2021

Thời gian: 8h00 thứ Tư ngày 20 tháng 01 năm 2021. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Chương trình chuyên đề: “Xây dựng động lực học tập đúng đắn” học kỳ 1 năm học 2020-2021

08/01/2021

Thời gian: 13h30, Thứ Tư ngày 13/01/2021 địa điểm: Hội trường C2.

Chi tiết >>