Hội thảo tuyển dụng công ty TNHH Newwing Interconnect dành cho các bạn sinh viên năm cuối Viện Điện, Cơ khí, Điện tử Viễn thông

09/12/2019

Thời gian: 8h00 Thứ sáu ngày 13 tháng 12 năm 2019. Địa điểm: Phòng 220-227 Thư viện Tạ Quang Bửu

Chi tiết >>

Kế hoạch trả Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K64

09/12/2019

Nhà trường đã có Kết quả khám sức khỏe và Thẻ Bảo hiểm thân thể cho Sinh viên K64.

Chi tiết >>