[NEW] Tuyển dụng nhân viên quản lý chất lượng Công ty Nippon Seiki Việt Nam

09/02/2017

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 07/02/2017 – 07/03/2017

Chi tiết >>

Thông báo sinh viên K61 được miễn BHYT nộp bản Photo BHYT năm 2017 được cấp tại địa phương

09/02/2017

Thời hạn nộp: từ ngày 09/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>

Thông báo sinh viên nhận học bổng nữ sinh Microsoft nộp bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017

09/02/2017

Hạn nộp cuối cùng: ngày 16/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103- C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>

Thông báo chương trình học bổng của Quỹ học bổng Lotte Học kỳ II năm học 2016-2017

09/02/2017

Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2017. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>

Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

09/02/2017

Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017

Chi tiết >>

Thông báo về việc làm thẻ BHYT đợt bổ sung năm 2017

08/02/2017

Thời gian nộp: từ ngày 08/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>

Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên làm thẻ BHYT đợt 2

23/01/2017

Từ ngày 23/01/2017 đến 10/02/2017

Chi tiết >>

Thông báo về việc chuyển khoản tiền học bổng tài trợ Zeon và Toyota năm học 2016 - 2017

18/01/2017

Nhận tiền học bổng tại Phòng 103 - C1 (Bàn 3) trong ngày 19 và 20/01/2017

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT CHO SINH VIÊN LÀM THẺ BHYT ĐỢT 1

13/01/2017

Từ ngày 12/01/2017 đến 17/01/2017

Chi tiết >>