THÔNG BÁO BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TÀI TRỢ CỦA CÔNG TY NHẬT MINH NĂM HỌC 2016-2017

20/10/2016

Thời gian nộp hồ sơ: Sinh viên nộp hồ sơ vào ngày 20 và 21/10/2016

Chi tiết >>

THÔNG BÁO LỄ TRAO HỌC BỔNG LOTTE NĂM HỌC 2016-2017

18/10/2016

Thời gian: 8h30, thứ sáu, ngày 28 tháng 10 năm 2016

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

13/10/2016

Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đào tạo chính qui các khóa (trừ sinh viên K61 Nhà trường sẽ tổ chức đợt riêng).

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT CHO SINH VIÊN K61

13/10/2016

Từ 10/10/2016 đến 14/10/2016

Chi tiết >>