CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LOTTE ĐỢT 1 NĂM HỌC 2015 - 2016

03/10/2016

1. Đối tượng: Sinh viên K56 và K57, thuộc chuyên ngành Điện (4 suất), Cơ khí (3 suất), CNTT (3 suất).

Chi tiết >>

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG IHI NĂM HỌC 2015 - 2016

03/10/2016

Đối tượng: Sinh viên K56, K57 thuộc Viện Điện, Cơ khí và Cơ khí động lực

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LẠI THẺ ATM MIỄN PHÍ

30/09/2016

Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng CTCT&CTSV tiến hành làm lại thẻ ATM miễn phí cho sinh viên bị mất thẻ.

Chi tiết >>