Hội thảo tuyển dụng kỹ sư của Công ty LG Display Việt Nam Hải Phòng

03/06/2020

Thời gian: 8h30 thứ Ba ngày 09 tháng 06 năm 2020. Địa điểm: Phòng Hội thảo C2

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng kỹ sư nghiên cứu và phát triển (R&D) của Công ty Ace Antenna

25/05/2020

Thời gian: 8h30 thứ sáu ngày 29 tháng 05 năm 2020. Địa điểm: Phòng 227 – Thư viện Tạ Quang Bửu

Chi tiết >>

Hội thảo tuyển dụng và chia sẻ kỹ năng “Hành trình phát triển bản thân” của công ty Samsung Việt Nam

20/05/2020

Thời gian: 9h00 ngày 22 tháng 05 năm 2020. Địa điểm: Hội trường C2

Chi tiết >>