Thông báo Lễ trao học bổng của Tập đoàn IHI năm học 2017-2018

20/06/2018

Thời gian: 11h30, thứ 5, ngày 28/06/2018. Địa điểm: Phòng 222- C1

Chi tiết >>

Lễ trao học bổng Sumitomo năm học 2017-2018 (Đợt 2)

19/06/2018

Thời gian: 14h15, thứ 5, ngày 28/06/2018. Địa điểm: Phòng 222 - Nhà C1.

Chi tiết >>

Lễ trao học bổng của công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC năm học 2017-2018

12/06/2018

Thời gian: 8h45, thứ 5, ngày 21/06/2018. Địa điểm: Phòng 222 - Nhà C1.

Chi tiết >>