[ONLINE] Hội thảo tuyển dụng Giám Sát Sản Xuất Tài Năng & Giám Sát Kinh Doanh Tài Năng 2020 của Công Ty Nước Giải Khát Hàng Đầu Việt Nam - Suntory PepsiCo

14/04/2020

Thời gian: 14h00 Thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Đối tượng: chỉ dành cho sv chuẩn bị tốt nghiệp năm 2020 và sv đã tốt nghiệp không quá 2 năm tất cả các ngành

Chi tiết >>