CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG IHI NĂM HỌC 2015 - 2016

03/10/2016

Đối tượng: Sinh viên K56, K57 thuộc Viện Điện, Cơ khí và Cơ khí động lực

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LẠI THẺ ATM MIỄN PHÍ

30/09/2016

Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng CTCT&CTSV tiến hành làm lại thẻ ATM miễn phí cho sinh viên bị mất thẻ.

Chi tiết >>

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K61 MIỄN LÀM THẺ BHYT THEO DIỆN HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG

29/09/2016

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 đã nộp bản Photo thẻ BHYT năm 2016 theo diện hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội và công an...Những sinh viên này sẽ được miễn làm thẻ BHYT theo diện học sinh, sinh viên tại trường.

Chi tiết >>