Thông báo về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên không hoàn thành học phí học kỳ I năm học 2016-2017

09/02/2017

Nhà trường sẽ tổ chức thu học phí bổ sung cho những sinh viên chưa hoàn thành học phí trong hai ngày 14 và 15/02/2017

Chi tiết >>

Thông báo số tiền HP cần quét đợt 1 kỳ I năm học 2016-2017

14/11/2016

Sinh viên có thắc mắc về số tiền dư nợ và chưa có số TK ATM thì phản hồi lại trước thứ 6 (ngày 18/11/2016)

Chi tiết >>