Trang thông tin tuyển sinh của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
http://ts.hust.edu.vn

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh năm 2017 tại đây.
(Các bạn click vào link để đặt câu hỏi về tuyển sinh từ 08h00 ngày 13/03/2017)