Thông báo về việc trả kết quả khám sức khỏe cho sinh viên

20/06/2017

Thời gian: Từ ngày 20/06/17 đến 30/06/2017 (từ thứ 2 đến thứ 6)

Chi tiết >>

Thông báo thi chứng chỉ APTIS quốc tế (khung 6 bậc Châu Âu)

07/06/2017

Thời gian đăng kí dự thi: Từ 7/6/2017 – 10/6/2017

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ THI OLYMPIC CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2016-2017

26/05/2017

Thời gian có mặt: 8h00 thứ sáu, ngày 02/6/2017. Địa điểm: Hội trường C2

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

28/04/2017

Thời gian: Thứ bảy ngày 06/05/2017. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 nhà B1

Chi tiết >>