Thông báo trả thẻ BHYT cho sinh viên làm thẻ đợt bổ sung năm 2017

08/03/2017

Thời gian trả thẻ: từ 08/03/2017 đến 17/03/2017

Chi tiết >>

Thông báo sinh viên K61 được miễn BHYT nộp bản Photo BHYT năm 2017 được cấp tại địa phương

09/02/2017

Thời hạn nộp: từ ngày 09/02/2017 đến 20/02/2017. Địa điểm nộp: Phòng 103 - C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>