Thông báo về việc Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2018 (đợt 20172B)

04/08/2018

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 20/8/2018

Chi tiết >>

Thông báo dành cho sinh viên toàn trường về việc nộp bản photo thẻ Bhyt theo đối tượng khác

06/06/2018

Thời gian nộp: Từ ngày 06/06/2018 đến 29/06/2018. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>