THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH LÀM LẠI THẺ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

13/10/2016

Đối tượng làm thẻ: Sinh viên hệ đào tạo chính qui các khóa (trừ sinh viên K61 Nhà trường sẽ tổ chức đợt riêng).

Chi tiết >>

THÔNG BÁO TRẢ THẺ BHYT CHO SINH VIÊN K61

13/10/2016

Từ 10/10/2016 đến 14/10/2016

Chi tiết >>

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM LẠI THẺ ATM MIỄN PHÍ

30/09/2016

Để thuận lợi cho sinh viên trong việc nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng CTCT&CTSV tiến hành làm lại thẻ ATM miễn phí cho sinh viên bị mất thẻ.

Chi tiết >>

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN K61 MIỄN LÀM THẺ BHYT THEO DIỆN HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG

29/09/2016

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K61 đã nộp bản Photo thẻ BHYT năm 2016 theo diện hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công, thân nhân sỹ quan quân đội và công an...Những sinh viên này sẽ được miễn làm thẻ BHYT theo diện học sinh, sinh viên tại trường.

Chi tiết >>