Thông báo dành cho sinh viên toàn trường về việc nộp bản photo thẻ Bhyt theo đối tượng khác

06/06/2018

Thời gian nộp: Từ ngày 06/06/2018 đến 29/06/2018. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).

Chi tiết >>

Chương trình chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe, giáo dục giới tính " dành cho sinh viên năm thứ 3 K60

11/05/2018

Thời gian: Chủ nhật, ngày 20/5/2018; Địa điểm: Hội trường C2.

Chi tiết >>